WORD JE EIGEN HELD!

Creëer meer zelfvertrouwen

Controleer je lichaam & emoties 

Word weerbaarder en assertiever

 

Jimmy’s weerbaarheid voor kinderen is een weerbaarheidstraining waarin boks elementen gecombineerd worden met mentale- en bewegingsactiviteiten.

In een veilige omgeving wordt er spelenderwijs gewerkt aan jouw specifieke doel(en).

 

Jimmy’s (weerbaarheid voor kinderen) staat voor plezier, uitdaging en resultaat. 

 

De training is voor jongeren van 5 tot 16 jaar oud. Jimmy’s weerbaarheidstraining

wordt afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van het kind om geleidelijk lichamelijk

en mentaal sterker te worden. 

Mijn naam is Jimmy Schokker, ik ben 33 jaar oud

en woon in Amsterdam-Noord.

Mijn motivatie om een gecombineerde weerbaarheidstraining voor kinderen te ontwikkelen is gekomen vanuit mijn zoontje Jason. 

 

Weerbaar zijn is voor mijn zoontje niet altijd makkelijk geweest. De afgelopen jaren ben ik op onderzoek uitgegaan hoe ik hem hiermee kon helpen. Na vele oefeningen gedaan te hebben was er duidelijk vooruitgang, zo ontstond de inspiratie om Jimmy's weerbaarheid voor kinderen te starten.

 

In het dagelijks leven ben ik druk met het vaderschap, mijn werk op een Amsterdamse BSO,

studie en boksen. Ik heb inmiddels acht jaar ervaring in het werken met kinderen. Daarin heb ik rollen vervuld als sociaal cultureel medewerker en de afgelopen jaren als pedagogisch medewerker. 

 

Het pedagogische vak combineer ik al een tijdje met boks- en bewegingsactiviteiten voor kinderen op de BSO. Om dit werk te mogen doen ben ik 

gediplomeerd als sociaal-cultureel medewerker en pedagogisch medewerker. Om mijn kennis verder

uit te breiden volg ik een studie SPH, waarin ik

veel leer over de psychologische achtergrond van gedrag bij kinderen.

Daarnaast heb ik cursussen gevolgd voor het geven van weerbaarheidstrainingen.

Vanuit deze theoretische kennis, praktijkervaringen en mijn persoonlijke interesse heb ik met veel

passie en plezier mijn eigen trainingsstijl ontwikkeld. 

 

Mijn streven is resultaat behalen op een veilige manier. Niet opgedrongen, maar vanuit het niveau en eigen tempo van uw kind. Ik begeleid, de kinderen doen! Op sensitieve wijze worden de kinderen uitgenodigd om gevoelens te uiten en actie te ondernemen. Kinderen handelen voornamelijk vanuit gevoel. Deze gevoelens ervaren en controleren is een wetenschappelijk bewezen manier van weerbaarder worden. Tijdens Jimmy’s weerbaarheidstraining komen hiervoor specifieke trainingsaspecten aanbod.

OVER JIMMY

 
 

PROGRAMMA

Jimmy’s weerbaarheid voor kinderen heeft een afgestemd activiteitenpakket om lichamelijke

en mentale kracht optimaal te stimuleren. De training wordt gestart met meditatie om vanuit een ontspannen gevoel te beginnen. Na de meditatie besteden wij aandacht aan uitdagende mentale en bewegingsactiviteiten waaronder boksoefeningen en rollenspel gekoppeld aan sociale problematiek. 

De kinderen leren bewust te reageren op gevoelens en gedachtes in verschillende situaties.  

Om op een emotioneel veilige manier te werken aan ons weerbaarheidsdoel worden de activiteiten afgestemd op het weerbaarheidsniveau van uw kind. Tijdens de training stimuleer ik de kinderen om samen te werken en van elkaar te leren. Wij sluiten de training af met een korte evaluatieronde.

 

De volgende trainingsaspecten komen aan bod:

  

    ⁃    Emoties aanvoelen & controleren 

    ⁃    Lichaamscontrole 

    ⁃    Vertrouwen & zelfvertrouwen

    ⁃    Zelfverdediging

    ⁃    Samenwerken

    ⁃    Assertiviteit

    ⁃    Je grenzen herkennen & aangeven

    ⁃    Meningsuiting 

    ⁃    Communicatievaardigheden 

    ⁃    Sociale problematiek

 

TRAINING IN GROEPSVERBAND

Gedurende 8 weken hebben wij elke week een trainingssessie van een uur en 15 minuten in groepsverband (maximaal 8 kinderen). De trainingsaspecten worden met leeftijdsgenootjes geoefend. Hierdoor is de groepstraining praktijk gericht. Verschillende activiteiten worden uitgevoerd in tweetallen. Omdat er gewerkt wordt in kleine groepen is het mogelijk persoonlijke leerwensen in de groepstraining te verweven. De kinderen krijgen thuisopdrachten mee om de aangeleerde vaardigheden buiten de training verder te oefenen

Tijdens het intakegesprek wordt er gezamenlijk gekeken naar de behoefte en de leerdoelen

van uw kind. Naar aanleiding hiervan word een persoonlijk plan van aanpak opgesteld. Gedurende 8 weken werken wij aan deze leerdoelen. Na de vierde training hebben

wij een tussentijdse evaluatie om de ontwikkelingen van uw kind te bespreken inclusief een  

evaluatieverslag. In de laatste trainingsweek hebben wij een meedoen dag. Dit geeft jou de

gelegenheid om te ervaren hoe wij in de lessen werken. Hierdoor wordt de training

gemeenschappelijk en geeft het handvaten om thuis te oefenen. In de eindevaluatie verwerk

ik hiervoor concrete tips en worden de ontwikkelingen en de gestelde doelen nabesproken.

 

Een individuele training vol persoonlijke aandacht en 100% gericht op de persoonlijke leerwensen van jouw kind. Het flexibele trainingsaanbod sluiten we in overleg naadloos aan op jouw tijd en agenda. De aangeleerde vaardigheden kunnen door middel van de leuke huiswerkopdrachtjes in de praktijk verder geoefend worden.

INDIVIDUEEL 

GROEPEN / SCHOLEN

Op school en in andere groepssituaties ervaren kinderen sociale problematiek. Om hiermee om te gaan en prettig in groepsverband te functioneren zijn sociale vaardigheden nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: relaties onderhouden, samenwerken, problemen oplossen, voor jezelf en anderen opkomen. Voor kinderen die hun emoties moeilijk onder controle hebben of weinig zelfvertrouwen hebben is dit meestal een groot obstakel. Jimmy’s weerbaarheid voor groepen/scholen, heeft een aangepast programma om grote groepen kinderen hierin te begeleiden. In overleg met jullie organisatie worden er afspraken gemaakt over trainingsessies, tijdsduur, trainingsdagen en leerdoelen.

 

EXTRA INFORMATIE

TARIEVEN

Een intakegesprek is mogelijk op de trainingslocatie of telefonisch. 

 

Tijdens de training is het mogelijk om in de wachtruimte te wachten of voorgaande het pand te verlaten. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal. 

Bij het missen van een les, heeft uw kind recht op één inhaalles. 

 

Wat neem je mee naar een training?

     ⁃    Sportkleding en sportschoenen 

     ⁃    Flesje water 

Bokshandschoenen hebben wij voor je!

Jimmy’s groepstraining: € 175,–

 

Weerbaarheidstraining in klein groepsverband (maximaal 8 kinderen) waarin boks elementen gecombineerd worden met mentale- en bewegingsactiviteiten, 8 trainingen van een uur en vijftien minuten. 

 

Inclusief: doelgerichte huiswerkopdrachten, persoonlijk plan van aanpak, diploma en eindevaluatie.

De trainingen vinden plaats op de woensdag (middag en avond).

 

Voor het aanmelden van uw kind of vragen over de training email naar: jimmysweerbaarheid@hotmail.com

of via telefoonnummer: 06-47473489.

 

Individuele training: 325,-

Aangepaste individuele weerbaarheidstraining, waarin boks elementen gecombineerd worden met mentale- en bewegingsactiviteiten, 6 lessen van een uur en vijftien minuten.

 

Inclusief doelgerichte huiswerkopdrachten, een tussenevaluatie (verslag), diploma en eindevaluatie.

 

Jimmy’s groepen/scholen: 

 

Aangepaste weerbaarheidstraining voor grotere groepen, waarin boks elementen gecombineerd worden met mentale- en bewegingsactiviteiten, les van één uur.

Voor prijsindicatie neem contact op. 

Voor het trainingaanbod grote groepen/scholen

maken wij specifieke afspraken naar jullie mogelijkheden.

 

CONTACT: 

Trainer: Jimmy Schokker

 

Adres: Nathan F. Israëlweg 3

           1035 SB Amsterdam

 

Telefoonnummer: 06 474 734 89

 

Email: jimmysweerbaarheid@hotmail.com