top of page

WORD JE EIGEN HELD!

Creëer meer zelfvertrouwen

Controleer je lichaam & emoties 

Word weerbaarder en assertiever

 

Jimmy’s weerbaarheid voor kinderen is een weerbaarheidstraining waarin boks elementen gecombineerd worden met mentale- en bewegingsactiviteiten.

In een veilige omgeving wordt er spelenderwijs gewerkt aan jouw specifieke doel(en).

 

Jimmy’s (weerbaarheid voor kinderen) staat voor plezier, uitdaging en resultaat. 

 

De training is voor jongeren van 5 tot 18 jaar oud. Jimmy’s weerbaarheidstraining

wordt afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van het kind om geleidelijk lichamelijk

en mentaal sterker te worden. 

OVER JIMMY

JIMMY
weerbaarheidstraining kind sport
weerbaarheidstraining spel kind
weerbaarheidstraining kind
Jimmy's weerbaarheidstraining

Mijn naam is Jimmy Schokker, ik ben 36 jaar oud en ben sinds 2017 met veel passie weerbaarheidstrainer. Tevens ben ik vader en werkzaam als hulpverlener. 

Mijn motivatie om een weerbaarheidstraining voor kinderen te ontwikkelen is gekomen vanuit mijn zoontje Jason. 

Weerbaar zijn is voor mijn zoontje niet altijd makkelijk geweest. De afgelopen jaren ben ik op onderzoek uitgegaan hoe ik hem hiermee kon helpen. Na vele oefeningen gedaan te hebben was er duidelijk vooruitgang, zo ontstond de inspiratie om Jimmy's weerbaarheid voor kinderen te starten.

In het dagelijks leven houd ik mij bezig met het vaderschap, mijn werk als ambulant hulpverlener, weerbaarheidstrainer en boksen.

Ik heb inmiddels 14 jaar ervaring in het werken met kinderen. Binnen deze 14 jaar heb ik rollen vervuld als sociaal cultureel medewerker, pedagogisch medewerker en momenteel als weerbaarheidstrainer en ambulant hulpverlener waar ik ook jeugdhulpverlening in uitvoer.

Het pedagogische vak combineer ik met boks- en bewegingsactiviteiten voor kinderen, hier ben ik mee begonnen op een BSO waar ik enkele jaren geleden werkzaam ben geweest. Ik ben gediplomeerd als “Sociaal-cultureel medewerker, Pedagogisch medewerker en Sociaal pedagogisch hulpverlener" waarin ik veel heb geleerd over de psychologische achtergrond van gedrag bij kinderen. Daarnaast heb ik verschillende cursussen gevolgd in het stimuleren van zelfvertrouwen bij kinderen, wat tevens de basis definieert om kinderen weerbaarder te maken. Vanuit deze theoretische kennis, praktijkervaringen en een grote persoonlijke interesse heb ik met veel passie mijn eigen trainingsstijl ontwikkeld.

 

Jimmy’s weerbaarheid voor kinderen is een weerbaarheidstraining waarin boks elementen gecombineerd worden met mentale- en bewegingsactiviteiten. In een veilige omgeving wordt er spelenderwijs gewerkt aan de hulpvraag en de persoonlijke specifieke doel(en) van elk kind. “Jimmy’s weerbaarheid voor kinderen” staat voor plezier, uitdaging en resultaat. De training is voor jongeren van 5 tot 18 jaar oud en wordt afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van het kind om geleidelijk lichamelijk en mentaal sterker te worden. Jimmy’s weerbaarheidstraining voor kinderen streeft naar het behalen van resultaat op een veilige manier. Niet opgedrongen maar kind volgend, vanuit het niveau en eigen tempo van het kind. De trainer begeleidt, de kinderen doen! Op sensitieve wijze worden de kinderen uitgenodigd om gevoelens te uiten en actie te ondernemen. Kinderen handelen voornamelijk vanuit gevoel. Deze gevoelens ervaren en controleren is een wetenschappelijk bewezen manier van weerbaarder worden. Om emotionele controle te stimuleren worden de kinderen bewust gemaakt van welke gedachten voor welke gevoelens zorgen en de mogelijke gevolgen die hieruit voortvloeien. Vanuit een "denkbeeldige rugzak" met specifieke aangeleerde vaardigheden creëren de kinderen zelfvertrouwen om positief-oplossingsgericht te denken tijdens spanningsvolle situaties.

 

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Jimmy’s weerbaarheid voor kinderen heeft een afgestemd activiteitenpakket om lichamelijke

en mentale kracht optimaal te stimuleren. De training wordt gestart met meditatie om vanuit een ontspannen gevoel te beginnen. Na de meditatie besteden zij aandacht aan uitdagende mentale en bewegingsactiviteiten waaronder boks oefeningen en rollenspel gekoppeld aan hun sociale problematiek. De kinderen leren bewust te reageren op gevoelens en gedachtes in verschillende situaties. Het kind volgend werken zorgt voor een emotioneel veilige manier van weerbaarder worden. Tijdens de training worden de kinderen gestimuleerd om samen te werken en van elkaar te leren. De training wordt afgesloten met een korte evaluatieronde en een inhoudelijke overdracht aan de ouders.

 

De volgende trainingsaspecten komen aan bod:

  

    ⁃    Emoties aanvoelen & controleren 

    ⁃    Lichaamscontrole 

    ⁃    Vertrouwen & zelfvertrouwen

    ⁃    Zelfverdediging

    ⁃    Samenwerken

    ⁃    Assertiviteit

    ⁃    Je grenzen herkennen & aangeven

    ⁃    Meningsuiting 

    ⁃    Communicatievaardigheden 

    ⁃    Sociale problematiek

weerbaarheidstraining kinderen boksen
AANBOD

TRAINING IN GROEPSVERBAND

Gedurende 8 weken hebben wij elke week een trainingssessie van een uur en 15 minuten in groepsverband (maximaal 8 kinderen). De trainingsaspecten worden met leeftijdsgenootjes geoefend. Hierdoor is de groepstraining praktijk gericht. Verschillende activiteiten worden uitgevoerd in tweetallen. Omdat er gewerkt wordt in kleine groepen is het mogelijk persoonlijke leerwensen in de groepstraining te verweven. De kinderen krijgen thuisopdrachten mee om de aangeleerde vaardigheden buiten de training verder te oefenen

Tijdens het intakegesprek wordt er gezamenlijk gekeken naar de behoefte en de leerdoelen

van uw kind. Naar aanleiding hiervan word een persoonlijk plan van aanpak opgesteld. Gedurende 8 weken werken wij aan deze leerdoelen. Na de vierde training hebben

wij een tussentijdse evaluatie om de ontwikkelingen van uw kind te bespreken inclusief een  

evaluatieverslag. In de laatste trainingsweek hebben wij een meedoen dag. Dit geeft jou de

gelegenheid om te ervaren hoe wij in de lessen werken. Hierdoor wordt de training

gemeenschappelijk en geeft het handvaten om thuis te oefenen. In de eindevaluatie verwerk

ik hiervoor concrete tips en worden de ontwikkelingen en de gestelde doelen nabesproken.

 

Een individuele training vol persoonlijke aandacht en 100% gericht op de persoonlijke leerwensen van jouw kind. Het flexibele trainingsaanbod sluiten we in overleg naadloos aan op jouw tijd en agenda. De aangeleerde vaardigheden kunnen door middel van de leuke huiswerkopdrachtjes in de praktijk verder geoefend worden.

INDIVIDUEEL 

GROEPEN / SCHOLEN

Op school en in andere groepssituaties ervaren kinderen sociale problematiek. Om hiermee om te gaan en prettig in groepsverband te functioneren zijn sociale vaardigheden nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: relaties onderhouden, samenwerken, problemen oplossen, voor jezelf en anderen opkomen. Voor kinderen die hun emoties moeilijk onder controle hebben of weinig zelfvertrouwen hebben is dit meestal een groot obstakel. Jimmy’s weerbaarheid voor groepen/scholen, heeft een aangepast programma om grote groepen kinderen hierin te begeleiden. In overleg met jullie organisatie worden er afspraken gemaakt over trainingsessies, tijdsduur, trainingsdagen en leerdoelen.

TARIEVEN

EXTRA INFORMATIE

TARIEVEN

Een intakegesprek is mogelijk op de trainingslocatie of telefonisch. 

 

Tijdens de training is het mogelijk om in de wachtruimte te wachten of voorgaande het pand te verlaten. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal. 

Bij het missen van een les, heeft uw kind recht op één inhaalles. 

 

Wat neem je mee naar een training?

    ⁃    Sportkleding en sportschoenen 

     ⁃    Flesje water

Bokshandschoenen hebben wij voor je!

Jimmy’s groepstraining: € 194,95

 

Weerbaarheidstraining in klein groepsverband (maximaal 8 kinderen) waarin boks elementen gecombineerd worden met mentale- en bewegingsactiviteiten, 8 trainingen van een uur en vijftien minuten. 

 

Inclusief: doelgerichte huiswerkopdrachten, persoonlijk plan van aanpak, diploma en eindevaluatie.

De trainingen vinden plaats op de woensdag (middag en avond).

 

Voor het aanmelden van uw kind of vragen over de training email naar: jimmysweerbaarheid@hotmail.com

of via telefoonnummer: 06-47473489.

 

Individuele training: 345,-

Aangepaste individuele weerbaarheidstraining, waarin boks elementen gecombineerd worden met mentale- en bewegingsactiviteiten, 6 lessen van een uur en vijftien minuten.

 

Inclusief doelgerichte huiswerkopdrachten, een tussenevaluatie (verslag), diploma en eindevaluatie.

 

Jimmy’s groepen/scholen: 

 

Aangepaste weerbaarheidstraining voor grotere groepen, waarin boks elementen gecombineerd worden met mentale- en bewegingsactiviteiten, les van één uur.

Voor prijsindicatie neem contact op. 

Voor het trainingaanbod grote groepen/scholen

maken wij specifieke afspraken naar jullie mogelijkheden.

CONTACT
1f3b31b9-50bb-4e67-a763-14727126846e.jpg

CONTACT: 

Trainer: Jimmy Schokker

 

Adres: Nathan F. Israëlweg 3

           1035 SB Amsterdam

 

Telefoonnummer: 06 474 734 89

 

Email: jimmysweerbaarheid@hotmail.com

bottom of page